ir al contenido

Kutxabank

Erakundearen webgunea
logotipo kutxabank

Inbertsiogileentzako informazioa

  • logo Kutxabank - Hasiera
  • > Inbertsiogileentzako informazioa
  • > Errenta Finkoa
  • > Zedulen zeharkakoa

Hipoteka Zedulen kolaterala

Atal honetan jasotako informazioa soilik Kutxabank enpresa nagusiak jaulkitako Hipoteka Zedulen kolateralari buruzkoa da. Honako kolateral hau enpresa nagusiaren Hipoteka Zorroaz osatuta dago, CajaSur Banco SAU enpresa filialaren Hipoteka Zorroa kanpoan utzita.

 

Kolateralaren informazioa

Información del colateral

 

1go hir.

2. hir.

3. hit.

4. hir.

2016

 XLS

XLS XLS PDFXLS

2017

PDF XLS

 PDFXLS PDFXLS PDFXLS

2018

PDFXLS PDFXLS PDFXLS PDF XLS

2019

PDFXLS PDFXLS PDFXLS PDFXLS

2020

PDFXLS PDFXLS PDFXLS PDFXLS

2021

PDFXLS      

 

 

Hipoteka Zedularen Lege Esparrua

Hipoteka Zedulek legezko gain-kolateralizazio gutxieneko maila dute. Muga horrekin, indarrean jaulkitako zenbateko osoak Hipoteka Zedula Hautagarriaren %80a gainditu behar ez duela zehazten da. Aktibo hautagarriak lehenengo mailako hipoteka-mailegu eta -kredituak dira, etxebizitzenak zein komertzialak. Etxebizitzen mailegu eta kredituen LTVeko ratio maximoa %80koa da, baina mailegu eta kreditu komertzialenak, berriz, %60ko gehieneko LTVa dute. Gain-koletarizazio maila legezko minimotik behera egonez gero, jaulkitzaileak defizit hori estaliko duen Bankuan esku-dirutan gordailua berehala laga behar du. 4 hilabeteko epea dago baimendutako muga berrezartzeko, aktibo hautagarri berriak berriro sartuta edo indarrean jaulkitako tituluak amortizatuta. Kaudimenik eduki ezean, jaulkitzailearen Hipoteka Zorro osoak indarreko Hipoteka Zedula guztiak bermatzen ditu, hipoteka-bonuen jaulkipenei edo titulazioei lotutako hipoteka-mailegu eta -kredituak izan ezik.

.

 

 

 

ECBC HTT Label logo Covered Bond Label informazioaren gutxieneko estandarrak sortzeko eta Covered Bonds (www.coveredbondlabel.com) erakundearen gardentasuna handitzeko merkatuaren eskakizunei erantzuten dien kalitatezko izendapena da. (www.coveredbondlabel.com).

 

Gardentasunari buruzko galdetegia

Cuestionario de transparencia

 

1go hir.

2. hir.

3. hir.

4. hir.

2016

XLS XLS  XLS XLS

2017

XLS  XLS XLS XLS

2018

XLS XLS XLS XLS

2019

XLS XLS XLS XLS

2020

XLS XLS XLS XLS

2021

XLS      

 

 

Second Party Opinion by Sustainalytics

Sustainalytics, ESGeko (ingurumeneko, gizarteko eta gobernantzako alderdiak) eta erakundeen gobernuari nahiz inbertsiogileen rating-ei buruzko hornitzaile nagusiak Kutxabank Social Bond-eko egiturak berraztertzeko bigarren programa burutu zuen, bonuaren alderdien esleipen, kudeaketa eta reporting-aren balorazioa eskainita.

Kutxabank Social Bond Review 

 

Update-ak proceed deituriokoen erabileran

Erakundeak gardentasunaren alde erakutsitako konpromisoa dela eta, Kutxabankek sei hilean behin txostena prestatuko du Babes Ofizialeko Etxebizitzen programaren arabera emandako maileguen kopuru osoa jasotzeko. Horretarako, bond sozialaren fondoen erabilera, emandako mailegu-kopurua eta BOEen programari atxikita, Kutxabanken hipoteka jaso duten pertsona-kopurua jakinaraziko ditu. Era berean, BOEak eraikitzeko emandako maileguak erabilita, eraikitako etxebizitza-kopurua argitaratuko du Kutxabankek.

2S15 Kutxabank Social Bond update (gaztelaniazko bertsioa)

1S16 Kutxabank Social Bond update (gaztelaniazko bertsioa)

2S16 Kutxabank Social Bond update (gaztelaniazko bertsioa)  

1S17 Kutxabank Social Bond update (gaztelaniazko bertsioa)

2S17 Kutxabank Social Bond update (gaztelaniazko bertsioa)

1S18 Kutxabank Social Bond update (gaztelaniazko bertsioa)

2S18 Kutxabank Social Bond update (gaztelaniazko bertsioa)

1S19 Kutxabank Social Bond update (gaztelaniazko bertsioa) 

2S19 Kutxabank Social Bond update (gaztelaniazko bertsioa)

1S20 Kutxabank Social Bond update (gaztelaniazko bertsioa)

2S20 Kutxabank Social Bond update (gaztelaniazko bertsioa)

 

Cookieen ezarpenak

Webgune honek helburu teknikorekin soilik erabiltzen ditu bere cookieak eta hirugarrenenak, eta ez du erabiltzaileen daturik biltzen ez eta lagatzen ere haien baimenik gabe.